Välkommen till ABA ÖGONKLINIK

Tranebergsplan 3 bv, 167 44, Bromma        Tel: 08 - 12 44 40 10
V.G Kontakta oss som patient via:                               1177
För övriga frågor via:     info@abaogonklinik.se

Priser

Vi använder oss av samma taxa som Stockholms Läns Landsting gällande specialistvård.

  • Nybesök/återbesök: 350kr
  • Remiss ifrån husläkare/vårdcentral/läkare med inriktning allmänmedicin/distriktsläkare: 150 kr
  • Barn under 18 år: 0 kr
  • Frikort gäller
  • Grönstarrsscreening: 1200kr

Mer information gällande landstingen patientavgifter: http://www.1177.se/Stockholm/Regler-och-rattigheter/Patientavgifter-i-Stockholm/

At times i’ve prayed in the dressing writemyessay4me.org/ rooms of h