Välkommen till ABA ÖGONKLINIK Tranebergsplan 3 bv, 167 44, Bromma

Öppettider : 08:00 - 16:30 mån - fre (helgfria vardagar)
  Kontakt : 08 - 12 44 40 10

Om Covid-19

ABA Ögonklinik följer de senaste vårdhygieniska rekommendationer för planerad öppenvård enligt Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Regional särskild sjukvårdsledning.

Du får inte komma till kliniken vid symptom på Covid-19 eller om någon i ditt hushåll har diagnosticerats med positiv PCR för Covid-19. Vi erbjuder en ny tid efter bedömning om smittfrihet och beaktande av vårdbehov.

Om dina anhöriga/närstående behöver vara närvarande vid ditt ögonläkarbesök förväntas de följa Folkhälsomyndighens rekommendationer om hostetikett, handhygien, distansering samt att komma utan symtom till besöket.

Verksamheten följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/

Vi vill informera dig hur det går till när du som patient kommer hit för ett läkarbesök. Just nu under Corona epidemin behöver vi alla hjälpas åt för att minska smittspridning inom vården. Därför ber vi dig att läsa denna text och titta filmen ”Hur det går när du besöker oss under covid-19” så att du är förberedd på hur våra rutiner går till när du besöker oss.

Hur det går när du besöker oss under covid-19:

 

Känner du dig sjuk, hostar eller har ett påverkat allmäntillstånd bör du stanna hemma eller kontakta oss innan ditt besök. Det är viktigt att du kontaktar oss för att avboka din läkartid om du inte har möjlighet att komma. Du kan avboka via telefon eller via vårdguiden 1177. Har du symtom och är här på plats ändå måste du vänta utanför kliniken och följa instruktionerna som finns på vår entrédörr.

All vår personal bär munskydd. Vi har två stora väntrum fördelade på två lokaler där vi har spridit ut stolar. Det finns även handsprit tillgängligt för alla våra patienter.

När du besöker oss behöver du först registrera dig i vår reception. Receptionen är försedd med ett plexiglas mellan patient och receptionist. Varsågod att ta en kölapp och sätt dig sedan på en stol och vänta på din tur. Ha legitimation redo. När det är din tur ber vi dig att hålla upp och visa din legitimation, detta för att minska kontaktspridning. Receptionisten frågar om du känner dig frisk bortsett från dina ögonbesvär och om du har hosta eller förkylningssymtom. Receptionisten spritar av kortterminalen mellan varje patient. Är det första gången du besöker oss får du en bricka med ett formulär att fylla i, även dessa spritas av mellan varje patient. Efter registrering ber vi dig att sprita av händerna innan du slår dig ner.

Sällskap kan följa med in mån av plats. Om väntrummen fylls kommer vi att be sällskap att vänta utanför kliniken. Du som är patient hos oss har självklart också möjligheten att vänta utanför, så länge du säger till vid registrering så att vi vet vart vi ska ropa upp dig.
Har du fler fundering kring ditt besök till oss, tveka inte att kontakta oss via telefon eller vårdguiden 1177.

Välkommen!

Länkar: