Välkommen till ABA ÖGONKLINIK
Tranebergsplan 3 bv, 167 44, Bromma
Om du har något av följande:
- Feber över 38° - Andningssvårigheter - Hosta eller Utslag
------> Så kom INTE till ABA Ögonklinik, utan kontakta istället 1177.

Tel: 08 - 12 44 40 10 Telefontid: 08:00 – 16:00 mån – fre
V.G Kontakta oss som patient via: 1177

Gråstarrskirurgi

Grå starr, eller katarakt, innebär att ögats lins grumlas. Synförmågan försämras gradvis i takt med att linsen blir mer och mer ogenomskinlig. Sjukdomen är vanligare vid hög ålder, men kan finnas hos individer i alla åldrar. Linsgrumlingar förekommer hos hälften av alla personer mellan 65 och 75 år och hos 80 procent av alla över 75 år. Uttrycket grå starr brukar användas då linsgrumlingarna orsakar någon form av synförsämring.
Oftast kommer symptomen smygande och med stigande ålder. De vanligaste symptomen är:
• synen upplevs som disig och dimmig
• färger blir svagare och upplevs ofta mer gulbruna
• bländningsbesvär
• känslighet för starka ljus
• svårighet att se i mörkret
• konturer blir svagare eller upplevs som dubbla

Gråstarr behandlas genom att ögats egen lins ersätts med en konstgjord lins som opereras in i ögat. Operationen görs i de flesta fall under lokalbedövning och är smärtfri.

Muslim faith became basis of resistance 9