Välkommen till ABA ÖGONKLINIK Tranebergsplan 3 bv, 167 44, Bromma

Öppettider : 08:00 - 16:30 mån - fre (helgfria vardagar)
  Kontakt : 08 - 12 44 40 10

Ögonläkarbesök

Välkommen till ögonläkarbesök hos ABA Ögonklinik!

Anmäl dig i receptionen, medtag godkänd legitimation. Besöket kostar 275kr (specialistbesök).  Inget remisskrav. Betalningen skall ske endast med kort eller Swish. Landstingstaxa och frikort gäller.

Om du får förhinder och om tiden inte passar, vänligen meddela kliniken så fort som möjligt (senast 24 timmar innan besöket) på telefonnummer 08-12 44 40 10 alternativt på mina vårdkontakter på 1177.se som är tillgänglig alla dagar.

Operationen och efterföljande besök kostar samma som vid specialistbesök 275kr. Regiontaxa och frikort gäller. Betalningen skall ske endast med vanliga betalkort eller Swish. Vänligen kontakta oss innan besöket vid funderingar om arvodet eller betalsättet.

Efter din anmälan i receptionen kommer du oftast att bli förberedd av mottagningspersonalen, vi kommer att mäta ditt ögontryck samt din synskärpa. Du kommer eventuellt att få en droppe i ögat som förstorar pupillen, vilket gör att du i 1-3 timmar efter besöket kommer att se sämre. Därför är bilkörning inte lämpligt. Medtag gärna solglasögon! Besökstiden varierar mellan 30-60 minuter.

Därefter kommer du att träffa ögonläkaren, omfattning på undersökningen är beroende av besvären och oftast behöver man komplettera besöket med flera undersökningar, antingen under samma dag och/eller vid ett planerat återbesök.

Sådana undersökningar kan till exempel vara en synfältsundersökning, skiktmätning av gula fläcken eller synnerven, topografisk mätning av hornhinnan, angiografisk skiktmätning av gula fläcken, fotografering av ögonbotten, bedömning hos en annan läkarkollega, här på kliniken eller vidareremittering till annan ögonklinik, remiss till ortoptist, syncentralen, kirurgiska åtgärder, laserbehandlingar av ögat, hänvisning till vårdcentralen för allmänna hälsobedömningar och liknande.

Vi ber om din förståelse ifall din bokade tid kan förskjutas något då vissa patienter oväntat kan behöva mer tid än vanligt. Vi är tacksamma om du därför avsätter tid före samt efter besöket.

ABA Ögonklinik följer de senaste Vårdhygieniska rekommendationer för planerad öppenvård enligt Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Du får inte komma till kliniken vid symptom på Covid-19 eller om någon i ditt hushåll har diagnosticerats med positiv PCR för Covid-19. Vi erbjuder en ny tid efter bedömning om smittfrihet och beaktande av vårdbehov. Om dina anhöriga/närstående behöver vara närvarande vid ditt ögonläkarbesök förväntas de följa Folkhälsomyndighens rekommendationer om hostetikett, handhygien, distansering samt att komma utan symtom till besöket. Verksamheten följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vill du ha mer information om klinikens hygienrutiner kring corona-pandemin, finns en informationsfilm på startsidan eller här.