Välkommen till ABA ÖGONKLINIK Tranebergsplan 3 bv, 167 44, Bromma

Öppettider : 08:00 - 16:30 mån - fre (helgfria vardagar)
  Kontakt : 08 - 12 44 40 10

Ögonläkarbesök

Välkommen till ögonläkarbesök hos ABA Ögonklinik!

Anmäl dig i receptionen, medtag godkänd legitimation. Besöket kostar 350 kr (specialistbesök) förutom med remiss från husläkare/distriktsläkare, då kostar första besöket 150 kr. Inget remisskrav. Betalningen skall ske endast med kort eller Swish. Landstingstaxa och frikort gäller.

Om du får förhinder och om tiden inte passar, vänligen meddela kliniken så fort som möjligt (senast 24 timmar innan besöket) på telefonnummer 08-12 44 40 10 alternativt på mina vårdkontakter på 1177.se

Uteblivet besök debiteras med 400 kr. Vid ett uteblivet besök kommer vi inte att automatiskt kalla dig på nytt, vare sig om bokningen är kopplad till en remiss eller om du redan är patient hos oss.

Kliniken tillämpar ”Sammanhållen Journalföring” vilket ger klinikens läkare möjlighet att läsa journaler från andra vårdgivare inom Region Stockholm vid behov. Om du inte godkänner detta, meddela detta i receptionen när du registrerar dig.

Du kommer att få en hälsodeklaration att fylla i, antingen om du väljer att skriva ut och fylla i den hemma eller att du får ett exemplar av oss på kliniken. Hälsodeklaration

Efter din anmälan i receptionen kommer du oftast att bli förberedd av mottagningspersonalen, vi kommer att mäta ditt ögontryck samt din synskärpa. Du kommer eventuellt att få en droppe i ögat som förstorar pupillen, vilket gör att du i 1-3 timmar efter besöket kommer att se sämre. Därför är bilkörning inte lämpligt. Medtag gärna solglasögon! Besökstiden varierar mellan 30-60 minuter.

Därefter kommer du att träffa ögonläkaren, omfattning på undersökningen är beroende av besvären och oftast behöver man komplettera besöket med flera undersökningar, antingen under samma dag och/eller vid ett planerat återbesök.

Sådana undersökningar kan till exempel vara en synfältsundersökning, skiktmätning av gula fläcken eller synnerven, topografisk mätning av hornhinnan, angiografisk skiktmätning av gula fläcken, fotografering av ögonbotten, bedömning hos en annan läkarkollega, här på kliniken eller vidareremittering till annan ögonklinik, remiss till ortoptist, syncentralen, kirurgiska åtgärder, laserbehandlingar av ögat, hänvisning till vårdcentralen för allmänna hälsobedömningar och liknande.

Vi ber om din förståelse ifall din bokade tid kan förskjutas något då vissa patienter oväntat kan behöva mer tid än vanligt. Vi är tacksamma om du därför avsätter tid före samt efter besöket.

ABA Ögonklinik följer de senaste Vårdhygieniska rekommendationer för planerad öppenvård enligt Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Regional särskild sjukvårdsledning, senast uppdaterad 20-07-20. Du får inte komma till kliniken vid symptom på Covid-19 eller om någon i ditt hushåll har diagnosticerats med positiv PCR för Covid-19. Vi erbjuder en ny tid efter bedömning om smittfrihet och beaktande av vårdbehov. Om dina anhöriga/närstående behöver vara närvarande vid ditt ögonläkarbesök förväntas de följa Folkhälsomyndighens rekommendationer om hostetikett, handhygien, distansering samt att komma utan symtom till besöket. Verksamheten följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vill du ha mer information om klinikens hygienrutiner kring corona-pandemin, finns en informationsfilm på startsidan eller här.