Välkommen till ABA ÖGONKLINIK Tranebergsplan 3 bv, 167 44, Bromma

Öppettider : 08:00 - 16:30 mån - fre (helgfria vardagar)
  Kontakt : 08 - 12 44 40 10

Läkarbesök med muskelavslappnande ögondroppar

Välkommen till ABA Ögonklinik för en läkarundersökning med muskelavslappnande ögondroppar!

Anmäl dig i receptionen, medtag godkänd legitimation. Besöket kostar 400kr (specialistbesök). Betalningen skall ske endast med kort eller Swish. Landstingstaxa och frikort gäller.

Om du får förhinder och om tiden inte passar, vänligen meddela kliniken så fort som möjligt (senast 24 timmar innan besöket) på telefonnummer 08-12 44 40 10 alternativt på mina vårdkontakter på 1177.se

Uteblivet besök debiteras med 400 kr. Vid ett uteblivet besök kommer vi inte att automatiskt kalla dig på nytt, vare sig om bokningen är kopplad till en remiss eller om du redan är patient hos oss.

Kliniken tillämpar ”Sammanhållen Journalföring” vilket ger klinikens läkare möjlighet att läsa journaler från andra vårdgivare inom Region Stockholm vid behov. Om du inte godkänner detta, meddela detta i receptionen när du registrerar dig.

Du kommer att få en hälsodeklaration att fylla i, antingen om du väljer att skriva ut och fylla i den hemma eller att du får ett exemplar av oss på kliniken. Hälsodeklaration

En del patienter med oklar synnedsättning och/eller misstänkt brytningsfel, till exempel barn som inte klarar syntestet i skolan hos skolsköterskan, kommer att få en droppe i ögat som förstorar pupillen och muskeln i ögat kommer att bli avslappnad. Efter cirka 45-60 minuter senare har maximal effekt uppstått och det är då man träffar ögonläkaren. Efter besöket är det vanligt att man ser sämre, både på långt och nära håll, du kan även vara ljuskänslig.

Tag gärna mig dig solglasögon!

Effekten av dropparna klingar successivt av men den verkar minst i 24h och kan sitta i upp till 72h.
Vid besöket görs först förberedande mätningar tillsammans med mottagningspersonalen bland annat kommer vi att mäta synskärpan, mäta upp eventuellt synfel med hjälp av en apparat innan du får de droppar som gör att ögats muskel slappnar av. När dropparna har verkat tillräckligt (45-60 min) kommer vi att mäta med apparaten igen och se om det finns någon eventuell skillnad.

Besökstiden varierar mellan 60-90 minuter.

Vi ber om din förståelse ifall din bokade tid kan förskjutas något då vissa patienter oväntat kan behöva mer tid än vanligt. Vi är tacksamma om du därför avsätter tid före samt efter besöket.

ABA Ögonklinik följer de senaste Vårdhygieniska rekommendationer för planerad öppenvård enligt Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Regional särskild sjukvårdsledning, senast uppdaterad 20-07-20. Du får inte komma till kliniken vid symptom på Covid-19 eller om någon i ditt hushåll har diagnosticerats med positiv PCR för Covid-19. Vi erbjuder en ny tid efter bedömning om smittfrihet och beaktande av vårdbehov. Om dina anhöriga/närstående behöver vara närvarande vid ditt ögonläkarbesök förväntas de följa Folkhälsomyndighens rekommendationer om hostetikett, handhygien, distansering samt att komma utan symtom till besöket. Verksamheten följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vill du ha mer information om klinikens hygienrutiner kring corona-pandemin, finns en informationsfilm på startsidan eller här.