Välkommen till ABA ÖGONKLINIK Tranebergsplan 3 bv, 167 44, Bromma

Öppettider : 08:00 - 16:30 mån - fre (helgfria vardagar)
  Kontakt : 08 - 12 44 40 10

Grönstarrsscreening

Sedan 1 oktober 2011 har Region Stockholm beslutat att förebyggande rutinundersökningar mot grönstarr (Glaukom) inte längre får utföras inom traditionella skattefinansierade sjukvården. För dig som har glaukom i släkten utan att själv ha några besvär med synen och vill gå på förebyggande kontroller hos ögonläkare bekostar man det privat.

Besöket kostar 1200 kr, betalas med betalkort eller Swish. Frikort/högkostnadskort gäller ej.

Vid ett uteblivet besök, debiteras du för hela summan. Vi kommer inte att automatiskt kalla dig på nytt.

Anmäl dig i receptionen, medtag godkänd legitimation. Vi har låsbara skåp där vi rekommenderar dig att förvara dina ytterkläder samt övriga tillhörigheter.
Du kommer att få en hälsodeklaration att fylla i, antingen om du väljer att skriva ut och fylla i den hemma eller att du får ett exemplar av oss på kliniken. Hälsodeklaration

Innan du träffar läkaren kommer du att träffa mottagningspersonal som gör förberedande mätningar. Bland annat mäta trycket, mäta hornhinnans tjocklek och kontrollera din synskärpa. Därefter kommer du att få pupillvidgande droppar, dessa får du för att underlätta vidare undersökningar samt under själva läkarbesöket. Det kan ta ungefär 20-30 minuter till maximal vidgande effekt, under den tiden kommer du få vänta i väntrummet.

Därefter kommer du att träffa läkaren, hen kommer att kontrollera ögats främre och bakre delar med hjälp av ett mikroskop och externa linser.

För att få en god överblick av synnerven kommer vi eventuellt att göra en skiktbildsmätning av din synnerv med hjälp av en OCT-apparat, detta kommer antingen läkaren eller mottagningspersonalen att göra.

Mätningarna och fynden sammanställs av läkaren och du kommer att få förslag på en eventuell framtida vårdplan. Om läkaren anser att det behövs kompletterande mätningar (till exempel synfältsmätning, undersökning av främre kammarens strukturer med mera) bokar vi in ett ytterligare besök, detta besök omfattas i så fall av regionstaxan.

 

Vi ber om din förståelse ifall din bokade tid kan förskjutas något då vissa patienter oväntat kan behöva mer tid än vanligt. Vi är tacksamma om du därför avsätter tid före samt efter besöket.

ABA Ögonklinik följer de senaste Vårdhygieniska rekommendationer för planerad öppenvård enligt Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Du får inte komma till kliniken vid symptom på Covid-19 eller om någon i ditt hushåll har diagnosticerats med positiv PCR för Covid-19. Vi erbjuder en ny tid efter bedömning om smittfrihet och beaktande av vårdbehov. Om dina anhöriga/närstående behöver vara närvarande vid ditt ögonläkarbesök förväntas de följa Folkhälsomyndighens rekommendationer om hostetikett, handhygien, distansering samt att komma utan symtom till besöket. Verksamheten följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vill du ha mer information om klinikens hygienrutiner kring corona-pandemin, finns en informationsfilm på startsidan eller här.