Välkommen till ABA ÖGONKLINIK Tranebergsplan 3 bv, 167 44, Bromma

Öppettider : 08:00 - 16:30 mån - fre (helgfria vardagar)
  Kontakt : 08 - 12 44 40 10

Priser

Vi på ABA ögonklinik använder oss av samma taxa som Region Stockholm gällande specialistvård.

Typpris
Nybesök/återbesök, frikort gäller275kr
Remiss ifrån husläkare/vårdcentral/läkare med inriktning allmänmedicin/distriktsläkare, frikort gäller275kr
Under 18 år och över 85 år0kr
Uteblivet besök (Frikort gäller inte)400kr
Grönstarrsscreening1 200kr
Regionfinansierad gråstarroperationvanliga patientavgiften
Mer information gällande regionens patientavgifter

Synkorrigerande ögonoperation

RLE, Refractive Lens Exchange = linsbyte)pris/öga
Monofokal torisk17 000kr
Multifokal24 000kr
Multifokal Torisk27 500kr
Bifokal, EDOF17 000kr
Bifokal Torisk, EDOF20 000kr
Mer information
CO-payment (gråstarr)pris/öga
Multifokal19 500kr
Multifokal Torisk22 500kr
Bifokal, EDOF5 000kr
Bifokal Torisk, EDOF17 000kr
Monofokal Torisk15 000kr
Mer information
Gråstarroperation (privat)pris/öga
Monofokal Lins14 900kr
Multifokal Lins24 000kr
Multifokal Torisk27 500kr
Monofokal Torisk17 000kr
Bifokal, EDOF17 000kr
Bifokal Torisk, EDOF20 000kr
Mer information