Välkommen till ABA ÖGONKLINIK
Tranebergsplan 3 bv, 167 44, Bromma

Tel: 08-12 44 40 10 Telefontid: 08:00 - 16:00 mån - fre
FÖR AVBOKNING VÄNLIGEN KONTAKTA OSS PÅ TELEFON (08 - 12 44 40 10) ELLER VIA 1177

Priser

Vi på ABA ögonklinik använder oss av samma taxa som Stockholms Läns Landsting gällande specialistvård.

  • Nybesök/återbesök: 350 kr
  • Remiss ifrån husläkare/vårdcentral/läkare med inriktning allmänmedicin/distriktsläkare: 150 kr
  • Barn under 18 år: 0 kr
  • Frikort gäller
  • Grönstarrsscreening: 1200 kr
  • För landstingsfinansierad gråstarroperation gäller vanliga patientavgifte
–>   Mer information gällande landstingen patientavgifter

synkorrigerande ögonoperation 

RLE (privat)                   –> Tryck här för info

Multifokal Lins        ……………….        24 500 kr per öga
Multifokal Torsik    ……………….        27 000 kr per öga
Monofokal Torisk   ……………….        20 000 kr per öga

CO-payment (gråstarr)      –> Tryck här för info

Multifokal Lins         ……………….       20 000 kr per öga
Multifokal Torsik     ……………….        22 500 kr per öga
Eyhance Lins             ……………….        3 000 kr per öga
       –> Tryck här för info

Gråstarroperation (privat)

Monofokal Lins         ……………….        10 000 kr per öga
Multifokal Lins          ……………….        24 500 kr per öga
Multifokal Torsik      ……………….        27 000 kr per öga
Monofokal Torisk      ……………….        20 000 kr per öga

Gråstarroperation (privat)pris/öga
Monofokal Lins10 000kr
Multifokal Lins24 500kr
Multifokal Torsik27 000kr
Monofokal Torisk20 000kr