Välkommen till ABA ÖGONKLINIK Tranebergsplan 3 bv, 167 44, Bromma

Öppettider : 08:00 - 16:00 mån - fre
  Kontakt : 08 - 12 44 40 10

Priser

Vi på ABA ögonklinik använder oss av samma taxa som Region Stockholm gällande specialistvård.

Typpris
• Nybesök/återbesök350kr
• Remiss ifrån husläkare/vårdcentral/läkare med inriktning allmänmedicin/distriktsläkare150kr
• Under 18 år och över 85 år0kr
• Frikort gäller. Uteblivet besök400kr
• Grönstarrsscreening1 200kr
• Regionfinansierad gråstarroperationvanliga patientavgiften
Mer information gällande landstingen patientavgifter

Synkorrigerande ögonoperation

RLE, Refractive Lens Exchange = linsbyte)pris/öga
Monofokal torisk17 000kr
Multifokal26 000kr
Multifokal Torisk27 500kr
Mer information
CO-payment (gråstarr)pris/öga
Multifokal19 5000kr
Multifokal Torisk22 500kr
Mer information
Gråstarroperation (privat)pris/öga
Monofokal Lins14 900kr
Multifokal Lins24 500kr
Multifokal Torisk27 000kr
Monofokal Torisk20 000kr
Mer information