Välkommen till ABA ÖGONKLINIK Tranebergsplan 3 bv, 167 44, Bromma

Öppettider : 08:00 - 16:30 mån - fre (helgfria vardagar)
  Kontakt : 08 - 12 44 40 10

Miljöpolicy

ABA Ögonklinik vill:

  • Minska och, om möjligt, eliminera slöseri, återanvändning och återvinning,
  • Inrätta en policy så att allt avfall hanteras, reduceras, återanvändas och återvinnas till högsta möjliga utsträckning.
  • Fokus på bedömning, förebyggande av föroreningar och kontroll av miljöeffekterna av klinikverksamhet verksamhet och tjänster;
    Genomföra system och standardrutiner för att upprätthålla överensstämmelse med alla tillämpliga myndigheter.
  • Tillhandahålla tillräckliga resurser och personal med nödvändig utbildning, kompetens och kunskap för att utföra de uppgifter och ansvarsområden som behöves i verksamheten.
  • Genomföra en årlig självutvärdering. göra lämpliga förändringar vid behov, kontinuerligt förbättra systemet mot bakgrund av nya och förändrade klinik program och insatser;
  • Förbered en årlig rapport om våra framsteg i genomförandet av denna politik för våra förtroendevalda / styrelseledamöter;
  • Kommunicera miljöprestanda och framsteg till externa intressenter, det lokala samhället, och till berörda interna intressenter som möjligheter för hela systemet utbyte av bästa praxis.

Vi samverkar med leverantörer och beställare i arbetet för en hållbar utveckling.Vid inköp bedöms både leverantören och produkten eller tjänsten om det innebär risker för hälsa eller miljön med hjälp av Region Stockholms verktyg för upphandling

Augusti 2021