Välkommen till ABA ÖGONKLINIK Tranebergsplan 3 bv, 167 44, Bromma

Öppettider : 08:00 - 16:30 mån - fre (helgfria vardagar)
  Kontakt : 08 - 12 44 40 10

Miljöpolicy

ABA Ögonklinik vill:

  • Minska och, om möjligt, eliminera slöseri genom produkt-och förpackningskällreduktion, återanvändning och återvinning,
  • Inrätta en Miljö Företrädesvis Inköp (MFI) policy så att allt avfall hanteras, reduceras, återanvändas och återvinnas till högsta möjliga utsträckning, och / eller bortskaffas genom säkra och ansvarsfulla metoder;
  • Fokus på bedömning, förebyggande av föroreningar och kontroll av miljöeffekterna av klinikverksamhet verksamhet och tjänster;
    Genomföra system och standardrutiner för att upprätthålla överensstämmelse med alla tillämpliga myndigheter.
  • Tillhandahålla tillräckliga resurser och personal med nödvändig utbildning, kompetens och kunskap för att utföra de uppgifter och ansvarsområden som anges i MFI och andra politikområden och därmed sammanhängande verksamhet;
  • Genomföra en årlig självutvärdering av alla metoder och miljöpolitik och göra lämpliga förändringar av dessa två politikområden och därmed sammanhängande verksamhet, att kontinuerligt förbättra systemet mot bakgrund av nya och förändrade klinik program och insatser;
  • Förbered en årlig rapport om våra framsteg i genomförandet av denna politik miljö-och MFI policy för våra förtroendevalda / styrelseledamöter;
  • Kommunicera miljöprestanda och framsteg till externa intressenter, det lokala samhället, och till berörda interna intressenter som möjligheter för hela systemet utbyte av bästa praxis.

Vi samverkar med leverantörer och beställare i arbetet för en hållbar utveckling.Vid inköp bedöms både leverantören och produkten eller tjänsten om det innebär risker för hälsa eller miljön med hjälp av SLL:s verktyg för upphandling

Juni 2020