Välkommen till ABA ÖGONKLINIK Tranebergsplan 3 bv, 167 44, Bromma

Öppettider : 08:00 - 16:00 mån - fre
  Kontakt : 08 - 12 44 40 10

Förundersökning inför gråstarrsoperation

Varmt välkommen på en bedömning inför en gråstarrsoperation hos ABA ögonklinik!

Observera att detta är ej en tid för operation. Tiden för operation bokas i samband med detta besök.

Anmäl dig i receptionen, medtag godkänd legitimation. Besöket kostar 350 kr (specialistbesök). Betalningen skall ske endast med kort eller Swish. Landstingstaxa och frikort gäller.

Vid besöket kommer du att träffa en gråstarrskirurg. Du kommer först att träffa mottagningspersonal som kommer att göra förberedande mätningar, till exempel syntest, ögontrycksmätning, avläsning av dina aktuella progressiva eller avståndsglas (glöm inte bort att ta med dig dessa vid undersökningen) samt linsmätning. Därefter får du pupillvidgande droppar och erbjuds på att titta på en film om hur det går till vid operationsdagen (Länk till katarakt operation). Bilkörning är inte lämpligt efter pupillvidgande droppar. Medtag gärna solglasögon!

Obs: Filmen innehåller ej kirurgiska detaljer. Om du önskar se dessa detaljer, hänvisar vi dig till Youtube, ett förslag på film är till exempel denna: https://www.youtube.com/watch?v=6aIOKqBA-64

Besöket kan ta mellan cirka 60min. Vi ber om din ursäkt ifall din bokade tid kan förskjutas något då vissa patienter oväntat kan behöva mer tid än vanligt. Vi är tacksamma om du därför avsätter tid före samt efter besöket.

Obs: Om du använder kontaktlinser regelbundet ska du vara kontaktlinsfri minst 10 dagar innan förundersökningen, detta för att få så tillförlitliga mätningar som möjligt.

Om du får förhinder och om tiden inte passar, vänligen meddela kliniken så fort som möjligt (senast 24 timmar innan besöket) på telefonnummer 08-12 44 40 10 alternativt på mina vårdkontakter på 1177.se

Uteblivet besök debiteras med 400 kr. Vid ett uteblivet besök kommer vi inte att automatiskt kalla dig på nytt, vare sig om bokningen är kopplad till en remiss eller om du redan är patient hos oss.

Kliniken tillämpar ”Sammanhållen Journalföring” vilket ger klinikens läkare möjlighet att läsa journaler från andra vårdgivare inom Region Stockholm vid behov. Om du inte godkänner detta, meddela detta i receptionen när du registrerar dig.

Du kommer att få en hälsodeklaration att fylla i, antingen om du väljer att skriva ut och fylla i den hemma eller att du får ett exemplar av oss på kliniken. Hälsodeklaration

Vi ber om din förståelse ifall din bokade tid kan förskjutas något då vissa patienter oväntat kan behöva mer tid än vanligt. Vi är tacksamma om du därför avsätter tid före samt efter besöket.

ABA Ögonklinik följer de senaste Vårdhygieniska rekommendationer för planerad öppenvård enligt Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Regional särskild sjukvårdsledning, senast uppdaterad 20-07-20. Du får inte komma till kliniken vid symptom på Covid-19 eller om någon i ditt hushåll har diagnosticerats med positiv PCR för Covid-19. Vi erbjuder en ny tid efter bedömning om smittfrihet och beaktande av vårdbehov. Om dina anhöriga/närstående behöver vara närvarande vid ditt ögonläkarbesök förväntas de följa Folkhälsomyndighens rekommendationer om hostetikett, handhygien, distansering samt att komma utan symtom till besöket. Verksamheten följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vill du ha mer information om klinikens hygienrutiner kring corona-pandemin, finns en informationsfilm på startsidan eller här.

OBS! ABA Ögonklinik i Alvik förbehåller sig rätten att inte utföra operationer där indikationerna inte är medicinska då detta inte täcks av Regionens riktlinjer och regi.

För att bedöma dina subjektiva synbesvär av eventuell gråstarr samt pröva rätten till operation i Regionens regi ber vi dig att fylla i följande formulär och ha med det ifyllt till läkarbesöket.
Om du är glasögonbärare (progressiva glas, avståndsglas eller läsglas) besvara frågorna utifrån hur du ser med det här glasögon.
Skriv ut enbart denna sida

Premiumlins i samband med gråstarrsoperation

Vid din gråstarroperation kommer ögonkirurgen att ersätta din grumliga ögonlins med en ny, konstgjord lins. Regionen bekostar operationer med en standardlins d.v.s. enstyrkelins . Efter operationen kommer din syn därmed avsevärt förbättras för ett visst avstånd men du kommer sannolikt fortfarande behöva glasögon för andra avstånd. Många upplever det mycket positivt att efteråt t.ex. enbart behöva läsglasögon och klarar sig bra utan glasögon på långt avstånd d.v.s. när de är ute och går, ser på tv eller kör bil.

Alla kan dock inte erhålla glasögonfrihet på långt håll. Det beror på att ögat har astigmatism (brytningsfel) som standardlinsen inte korrigeras för. Om du har astigmatism och väljer en standardlins kommer du alltså att behöva glasögon både på långt och nära avstånd.

Däremot kan du minimera behovet av glasögon genom att välja en premiumlins där dina synfel kan korrigeras samtidigt. En grundlig undersökning av ögat är nödvändig och din kirurg tar ställning om någon premiumlins passar just dig.

Regler för medfinansiering inom Region Stockholm:

Inom Region Stockholm har patienter med gråstarr möjlighet att betala mellanskillnaden (medfinansiering) om man önskar en multifokallins.

Om du endast vill korrigera din astigmatism med en torisk monofokal lins finns inte möjligheten till medfinansiering av SLL utan du står för hela kostnaden själv.

Vad finns det för olika alternativ?

Monofokallins är standardlinsen ingår vid en regionsberättigad operation. Med den här linsen kommer du att behöva använda glasögon på nära- och mellanavstånd och troligen på långt avstånd.

Monofokal Eyhance korrigerar synfelet på långt- och mellan avstånd men inte på nära håll.

Torisk monofokal lins korrigerar din astigmatism. Efter operationen behövs läsglasögon då premiumlinsen enbart förbättrar seendet på långt avstånd.

Multifokal lins korrigerar ditt synfel på både kort och långt avstånd. Den här linsen passar för dig som inte har någon större astigmatism och vill bli glasögonsfri i så stor utsträckning som möjligt.

Torisk multifokal korrigerar ditt synfel på både kort och långt avstånd. Den här linsen passar dig som har större astigmatism och vill bli glasögonsfri i så stor utsträckning som möjligt.

För prisuppgifter för premiumlinser, vänligen besök på hemsida.
Priser

Ytterligare information om gråstarr och premiumlinser hittar du här:
Vad du behöver veta om vid linsbyte

Om du går vidare med en gråstarroperation tillkommer mer information, vänligen se nedan.

Eftervård vid gråstarrsoperation

Vänligen följ kirurgens ordination gällande droppen/dropparna. Har du ordinerat droppar tidigare (t.ex. trycksänkande droppar) ska du ta dem som vanligt. Vid de tillfällen som du ska droppar flera preparat samtidigt rekommenderar vi att du gör det med 5 minuters mellanrum. Ordningsföljden har ingen betydelse.

De första tre veckorna bör du undvika att

  • Gnugga dig i ögat
  • Lyfta tungt
  • Bada i pool eller bastu
  • Använda ögonsmink

Det är normalt om du känner skav, ser rött/rosa/blått och suddigt under de första dagarna, ser ringar runt ljuskällor, är ljuskänslig och pupillen är stor några dagar efter operationen. Klåda och skav kan fortgå under längre tid och då kan receptfria smörjande ögondroppar lindra.

Vid akuta besvär såsom akut synnedsättning, kraftig värk och uttalad rodnad kontakta oss på 08-12 44 40 10 under kontorstid, under övriga tider kan du nå opererande läkare. Kontaktuppgifter finner du på din utskrivna kallelse som du får i hand efter operationen. Ögonakuten på S:t Eriks Ögonsjukhus nås på 08-672 30 00 när akuta besvär uppstår och vi inte nås.