Välkommen till ABA ÖGONKLINIK Tranebergsplan 3 bv, 167 44, Bromma

Öppettider : 08:00 - 16:30 mån - fre (helgfria vardagar)
  Kontakt : 08 - 12 44 40 10

Ögonbottenfotografering

Välkommen till ögonbottenfotografering hos ABA ögonklinik!

Anmäl dig i receptionen, medtag godkänd legitimation. Besöket kostar 275kr. Betalningen skall ske endast med kort eller Swish. Landstingstaxa och frikort gäller.

Om du får förhinder och om tiden inte passar, vänligen meddela kliniken så fort som möjligt (senast 24 timmar innan besöket) på telefonnummer
08-12 44 40 10 alternativt på mina vårdkontakter på 1177.se

Uteblivet besök debiteras med 400 kr. Vid ett uteblivet besök kommer vi inte att automatiskt kalla dig på nytt, vare sig om bokningen är kopplad till en remiss, varpå remissen returneras till inremitterande.

Vi har låsbara skåp där vi rekommenderar dig att förvara dina ytterkläder samt övriga tillhörigheter.

Du kommer eventuellt att få en droppe i ögat som förstorar pupillen, vilket gör att du i 1-3 timmar efter besöket kommer att se sämre. Därför är bilkörning inte lämpligt.

Ta gärna med dig solglasögon! Besökstiden varierar mellan 30-60 minuter.

Kliniken tillämpar ”Sammanhållen Journalföring” vilket ger klinikens läkare möjlighet att läsa journaler från andra vårdgivare inom Region Stockholm vid behov. Om du inte godkänner detta, meddela detta i receptionen när du registrerar dig.

Innan fotograferingen kommer vi att utföra ett enklare syntest. Om vid det eventuella syntestet upptäcks en synnedsättning eller annat fynd än diabetesförändringar i ögonbotten kommer vi att föreslå ett kompletterande ögonläkarbesök vid ett annat tillfälle.

Dina ögonbottnar blir fotograferade av mottagningspersonalen och ett remissvar kommer att skickas till din husläkare/diabetesläkare.

 

Vi ber om din förståelse ifall din bokade tid kan förskjutas något då vissa patienter oväntat kan behöva mer tid än vanligt. Vi är tacksamma om du därför avsätter tid före samt efter besöket.

ABA Ögonklinik följer de senaste Vårdhygieniska rekommendationer för planerad öppenvård enligt Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Du får inte komma till kliniken vid symptom på Covid-19 eller om någon i ditt hushåll har diagnosticerats med positiv PCR för Covid-19. Vi erbjuder en ny tid efter bedömning om smittfrihet och beaktande av vårdbehov. Om dina anhöriga/närstående behöver vara närvarande vid ditt ögonläkarbesök förväntas de följa Folkhälsomyndighens rekommendationer om hostetikett, handhygien, distansering samt att komma utan symtom till besöket. Verksamheten följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vill du ha mer information om klinikens hygienrutiner kring corona-pandemin, finns en informationsfilm på startsidan eller här.