Välkommen till ABA ÖGONKLINIK Tranebergsplan 3 bv, 167 44, Bromma

Öppettider : 08:00 - 16:30 mån - fre (helgfria vardagar)
  Kontakt : 08 - 12 44 40 10

Poliklinisk operation

Välkommen till ABA Ögonklinik och din operationstid gällande ögonlocken!

Anmäl dig i receptionen, medtag godkänd legitimation. Besöket kostar 275kr, frikort gäller. Betalningen sker endast med kort eller Swish.

Om du får förhinder och om tiden inte passar, vänligen meddela kliniken så fort som möjligt (senast 24 timmar innan besöket) på telefonnummer 08-12 44 40 10 alternativt på mina vårdkontakter på 1177.se som är tillgänglig alla dagar.

Operationen och efterföljande besök kostar samma som vid specialistbesök 275kr. Regiontaxa och frikort gäller. Betalningen skall ske endast med vanliga betalkort eller Swish. Vänligen kontakta oss innan besöket vid funderingar om arvodet eller betalsättet.

Viktigt att tänka på inför detta besök:

  • Du ska vara osminkad, nytvättat hår samt nyduschad.
  • Om du tar blodförtunnande läkemedel ska du göra ett uppehåll i medicinering enligt överenskommelse med den opererande läkaren. Ta kontakt med din läkare som ordinerat medicinen och fråga om det går bra att göra ett uppehåll. Om det ej går bra, kontakta oss omgående.
  • Besöket kan ta upp till 1 timme beroende på operationen.
  • Om lugnande medicin önskas på operationsdagen, meddela gärna operationspersonal direkt, något som vi rekommenderat att du tar.

Viktigt att tänka på efter detta besök:

  • Om du får ont i ögat efter operationen går det bra att ta värktabletter med Paracetamol t.ex. Panodil eller Alvedon
  • Använd inte make-up runt ögat i 1 vecka efter operationen
  • Undvik att gnugga ögat samt var försiktig när du snyter dig
  • Alkohol- och rökningsstopp minskar risken för komplikationer i samband med operation

Alkohol- och rökningsstopp minskar risken för komplikationer i samband med operation.

Vill ni ha mer information om hur det går till vid en poliklinisk operation, finns det en film om detta på startsidan ”Information om Pol-op”.

Vi ber om din förståelse ifall din bokade tid kan förskjutas något då vissa patienter oväntat kan behöva mer tid än vanligt. Vi är tacksamma om du därför avsätter tid före samt efter besöket.

ABA Ögonklinik följer de senaste Vårdhygieniska rekommendationer för planerad öppenvård enligt Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Du får inte komma till kliniken vid symptom på Covid-19 eller om någon i ditt hushåll har diagnosticerats med positiv PCR för Covid-19. Vi erbjuder en ny tid efter bedömning om smittfrihet och beaktande av vårdbehov. Om dina anhöriga/närstående behöver vara närvarande vid ditt ögonläkarbesök förväntas de följa Folkhälsomyndighens rekommendationer om hostetikett, handhygien, distansering samt att komma utan symtom till besöket. Verksamheten följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vill du ha mer information om klinikens hygienrutiner kring corona-pandemin, finns en informationsfilm på startsidan eller här.