Välkommen till ABA ÖGONKLINIK Tranebergsplan 3 bv, 167 44, Bromma

Öppettider : 08:00 - 16:30 mån - fre (helgfria vardagar)
  Kontakt : 08 - 12 44 40 10

Körkortsintyg

Välkommen på ögonläkarundersökning gällande körkortsintyg på ABA Ögonklinik!

Först ska du anmäla dig i receptionen, medtag godkänd legitimation. Besöket kostar olika beroende på besökets omfattning från 375kr upptill 650 kr eftersom intyget inte ingår i högkostnadsskyddet och är en separat kostnad. Vänligen kontakta oss innan besöket vid funderingar om arvodet eller betalsättet.

Betalningen skall ske endast med kort eller Swish.

Har du fått brev hemskickat från Transportstyrelsen vill vi gärna att du tar med detta till besöket.

Om du får förhinder och om tiden inte passar, vänligen meddela kliniken så fort som möjligt (senast 24 timmar innan besöket) på telefonnummer 08-12 44 40 10 alternativt på mina vårdkontakter på 1177.se som är tillgänglig alla dagar.

Operationen och efterföljande besök kostar samma som vid specialistbesök 275kr. Regiontaxa och frikort gäller. Betalningen skall ske endast med vanliga betalkort eller Swish. Vänligen kontakta oss innan besöket vid funderingar om arvodet eller betalsättet.

Mottagningspersonalen kommer först att göra förberedande mätningar, bland annat mäta ögats tryck samt mäta din synskärpa, vardera ögat för sig och tillsammans, utan korrektion och eventuellt med (om du till exempel är glasögonbärare). Vid behov kommer vi att komplettera undersökningen med en automatisk synfältsundersökning samma eller vid ett annat tillfälle.

Du kommer eventuellt att få en droppe i ögat som förstorar pupillen, vilket gör att du i 1-3 timmar efter besöket kommer att se sämre. Därför är bilkörning inte lämpligt. Medtag gärna solglasögon! Besökstiden varierar mellan 40-60 minuter.

Därefter kommer läkaren att göra en genomgående undersökning av dina ögon och sammanställa intyget.

Vi ber om din förståelse ifall din bokade tid kan förskjutas något då vissa patienter oväntat kan behöva mer tid än vanligt. Vi är tacksamma om du därför avsätter tid före samt efter besöket.

ABA Ögonklinik följer de senaste Vårdhygieniska rekommendationer för planerad öppenvård enligt Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Du får inte komma till kliniken vid symptom på Covid-19 eller om någon i ditt hushåll har diagnosticerats med positiv PCR för Covid-19. Vi erbjuder en ny tid efter bedömning om smittfrihet och beaktande av vårdbehov. Om dina anhöriga/närstående behöver vara närvarande vid ditt ögonläkarbesök förväntas de följa Folkhälsomyndighens rekommendationer om hostetikett, handhygien, distansering samt att komma utan symtom till besöket. Verksamheten följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vill du ha mer information om klinikens hygienrutiner kring corona-pandemin, finns en informationsfilm på startsidan eller här.