Välkommen till ABA ÖGONKLINIK Tranebergsplan 3 bv, 167 44, Bromma

Öppettider : 08:00 - 16:30 mån - fre (helgfria vardagar)
  Kontakt : 08 - 12 44 40 10

Körkortsintyg

Välkommen på ögonläkarundersökning gällande körkortsintyg på ABA Ögonklinik!

Först ska du anmäla dig i receptionen, medtag godkänd legitimation. Besöket kostar 400kr (specialistbesök) förutom med remiss från husläkare/distriktsläkare, då kostar första besöket 200kr. Landstingstaxa och frikort gäller.

Själva intyget ingår inte i högkostnadsskyddet utan är en separat kostnad.

  • Högre behörighet (taxilegitimation, buss etc) 750 kr
  • Läkarintyg gällande synfunktion (avseende lämplighet att inneha körkort m.m) 375 kr

Betalningen skall ske endast med kort eller Swish. Har du fått brev hemskickat från transportstyrelsen vill vi gärna att du tar med detta till besöket.

Om du får förhinder och om tiden inte passar, vänligen meddela kliniken så fort som möjligt (senast 24 timmar innan besöket) på telefonnummer 08-12 44 40 10 alternativt på mina vårdkontakter på 1177.se

Uteblivet besök debiteras med 400 kr. Vid ett uteblivet besök kommer vi inte att automatiskt kalla dig på nytt, vare sig om bokningen är kopplad till en remiss eller om du redan är patient hos oss.

Kliniken tillämpar ”Sammanhållen Journalföring” vilket ger klinikens läkare möjlighet att läsa journaler från andra vårdgivare inom Region Stockholm vid behov. Om du inte godkänner detta, meddela detta i receptionen när du registrerar dig.

Du kommer att få en hälsodeklaration att fylla i, antingen om du väljer att skriva ut och fylla i den hemma eller att du får ett exemplar av oss på kliniken. Hälsodeklaration

Mottagningspersonalen kommer först att göra förberedande mätningar, bland annat mäta ögats tryck samt mäta din synskärpa, vardera ögat för sig och tillsammans, utan korrektion och eventuellt med (om du till exempel är glasögonbärare). Vid behov kommer vi att komplettera undersökningen med en automatisk synfältsundersökning samma eller vid ett annat tillfälle.

Du kommer eventuellt att få en droppe i ögat som förstorar pupillen, vilket gör att du i 1-3 timmar efter besöket kommer att se sämre. Därför är bilkörning inte lämpligt. Medtag gärna solglasögon! Besökstiden varierar mellan 40-60 minuter.

Därefter kommer läkaren att göra en genomgående undersökning av dina ögon och sammanställa intyget.

Vi ber om din förståelse ifall din bokade tid kan förskjutas något då vissa patienter oväntat kan behöva mer tid än vanligt. Vi är tacksamma om du därför avsätter tid före samt efter besöket.

ABA Ögonklinik följer de senaste Vårdhygieniska rekommendationer för planerad öppenvård enligt Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Regional särskild sjukvårdsledning, senast uppdaterad 20-07-20. Du får inte komma till kliniken vid symptom på Covid-19 eller om någon i ditt hushåll har diagnosticerats med positiv PCR för Covid-19. Vi erbjuder en ny tid efter bedömning om smittfrihet och beaktande av vårdbehov. Om dina anhöriga/närstående behöver vara närvarande vid ditt ögonläkarbesök förväntas de följa Folkhälsomyndighens rekommendationer om hostetikett, handhygien, distansering samt att komma utan symtom till besöket. Verksamheten följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vill du ha mer information om klinikens hygienrutiner kring corona-pandemin, finns en informationsfilm på startsidan eller här.