Välkommen till ABA ÖGONKLINIK
Tranebergsplan 3 bv, 167 44, Bromma
Om du har något av följande:
- Feber över 38° - Andningssvårigheter - Hosta eller Utslag
------> Så kom INTE till ABA Ögonklinik, utan kontakta istället 1177.

Tel: 08 - 12 44 40 10 Telefontid: 08:00 – 16:00 mån – fre
V.G Kontakta oss som patient via: 1177

Ögonbottenfotografering för retinopatiscreening

Vi utför ögonbottenfotografering för screening av näthinneförändringar vid diabetes så kallad diabetesretinopati.

Näthinneförändringar vid diabetes, så kallad diabetesretinopati, är kärlförändringar i ögats näthinna som orsakas av diabetes. Om förändringarna i näthinnan inte upptäcks i tid kan de på sikt leda till försämrad syn och i vissa fall blindhet. En tredjedel av alla med diabetes har någon form av näthinne-förändringar. Av dem riskerar 10-35 procent att få synskador på grund av detta.
Det är viktigt att näthinnan undersöks regelbundet genom ögonbottenfotografering eller av en ögonläkare. Då kan de smygande, helt symptomfria, förändringarna upptäckas i tid.
Med regelbundna kontroller hålls dessa förändringar under uppsikt och behandling kan ges.

Cue card describe a place stay at of work that you know of