Välkommen till ABA ÖGONKLINIK
Tranebergsplan 3 bv, 167 44, Bromma

Tel: 08 - 12 44 40 10 | telefontid: 08:30 – 11:30 måndag – fredag
V.G Kontakta oss som patient via: 1177 | För övriga frågor via: info@abaogonklinik.se

Ögonbottenfotografering för retinopatiscreening

Vi utför ögonbottenfotografering för screening av näthinneförändringar vid diabetes så kallad diabetesretinopati.

Näthinneförändringar vid diabetes, så kallad diabetesretinopati, är kärlförändringar i ögats näthinna som orsakas av diabetes. Om förändringarna i näthinnan inte upptäcks i tid kan de på sikt leda till försämrad syn och i vissa fall blindhet. En tredjedel av alla med diabetes har någon form av näthinne-förändringar. Av dem riskerar 10-35 procent att få synskador på grund av detta.
Det är viktigt att näthinnan undersöks regelbundet genom ögonbottenfotografering eller av en ögonläkare. Då kan de smygande, helt symptomfria, förändringarna upptäckas i tid.
Med regelbundna kontroller hålls dessa förändringar under uppsikt och behandling kan ges.

Cue card describe a place stay at of work that you know of